Evolutionsteorin är vår tids största bluff!

Artiklen är publiserad i tidningen världen idag den 3 dec 2018 ochi tidningen Dagen den 10 jan 2019.

 

Evolutionsteorin är vår tids största bluff!

 Jag vill lyfta upp evolutionsteorins ödesdigra konsekvenser som en högprioriterad fråga på Sveriges böneagenda. Evolutionsteorin är inte en bevisad vetenskap, som den framställs i dagens läroböcker, vilka påstår att alla vetenskapsmän är totalt eniga. Evolutionsteorin är ett filosofiskt materialistiskt, ateistiskt ställningstagande av vetenskapsmän som förutsätter att Gud inte finns.

 I skolan får elever, då de är som mest formbara, tidigt lära sig att vi människor har utvecklats från en slemliknande bakterie i urtidens hav. Formade genom naturlagar, slump, mutationer, miljoner år och tillfälligheter. Läroböckerna slår fast att: ”Det enda ändamål som vetenskapen kan urskilja är att överleva för att fortplanta sig.” Att: ”Livet är, i detta perspektiv, bara en bråkig parentes mellan två intigheter (meningslösheter).” Alltså, är livet meningslöst, helt utan värde och plan. Vad värre är, det finns inget behov av frälsning vi är ju endast materia. Evolutionsbluffen har dränerat människan på sitt oändliga värde, som högt älskad och skapad till Guds avbild med gudomligt genomtänkta syften och mål.

Är det undra på att psykisk ohälsa bland barn och ungdom och att användandet av psykofarmaka bland unga ökar dramatiskt. Det gör ont i mig, att barn i tidig ålder, i vetenskapens namn systematiskt övertygas i kursplaner beslutade av Regering och Skolverket att den ateistiska evolutionsteorin endast är den grund som biologiämnet och egentligen all undervisning ska utgå ifrån. Skolverket har gett riktlinjer hur man hanterar ”religiösa elever som inte vill förstå evolutionen”. Elever som tror att Bibeln är sann. Denna avprogrammering pågår och är ett övergrepp på barns inneboende skapelseintuition som vittnar om en Gud som skapat människan, jord och himmel.  Det är väl dokumenterat att det finns ingenting mer som fått oss att tappa tron evolutionsteorin.

Låt oss verka för att den statssanktionerande evolutionsteorin i fortsättningen inte endast ska vara den, som eleverna ska undervisas i som den absolut sanna. Utan att bibelns skapelseberättelse också sakligt presenteras som ett likvärdigt alternativ. Det finns faktiskt en stor mängd vetenskapsmän som anser att den vetenskapliga evidensen stöder en bokstavlig läsning av Bibelns första bok!

Ingvar Nilsson Karlshamn

 

Kommentarer:

1 Fredrik:

Tragiskt. Det är inget annat än sorgligt att läsa Ingvars omöjliga slutsatser. De texter som är upptagna i bibeln är inte bara uppdiktade, de var opium åt folket, i synnerhet under europeisk medeltid. Ett bra verktyg att styra befolkningen och befästa våra grundläggande värderingar. Ett gott syfte för vår civilastion, som tyvärr missbrukats och nu är förlegad.

2 Fredrik:

Tragiskt. Det är inget annat än sorgligt att läsa Ingvars omöjliga slutsatser. De texter som är upptagna i bibeln är inte bara uppdiktade, de var opium åt folket, i synnerhet under europeisk medeltid. Ett bra verktyg att styra befolkningen och befästa våra grundläggande värderingar. Ett gott syfte för vår civilastion, som tyvärr missbrukats och nu är förlegad.

3 Fredrik:

Tragiskt. Det är inget annat än sorgligt att läsa Ingvars omöjliga slutsatser. De texter som är upptagna i bibeln är inte bara uppdiktade, de var opium åt folket, i synnerhet under europeisk medeltid. Ett bra verktyg att styra befolkningen och befästa våra grundläggande värderingar. Ett gott syfte för vår civilastion, som tyvärr missbrukats och nu är förlegad.

4 Fredrik:

Tragiskt. Det är inget annat än sorgligt att läsa Ingvars omöjliga slutsatser. De texter som är upptagna i bibeln är inte bara uppdiktade, de var opium åt folket, i synnerhet under europeisk medeltid. Ett bra verktyg att styra befolkningen och befästa våra grundläggande värderingar. Ett gott syfte för vår civilastion, som tyvärr missbrukats och nu är förlegad.

5 Fredrik:

Tyvärr blev det lite stavfel när jag skrev på mobilen...

6 Pelle Lundahl:

Men det du skriver tål att upprepas! Tragiskt att stollar som Ingvar fortfarande tror på sagoböcker.Böcker som till skillnad mot vetenskapen inte revideras någonsin när nya rön framkommer.

7 Jan Blomqvist:

Känns nog väldigt tryggt för lilla Ingvar att tro på sagor när världen upplevs läskig.
Skönt att nya generationer inte behöver tro på sagohistorier för att våga försöka förstå världen och hitta mening.

8 Per E:

Patetiskt att någon kan tro på en text som skrevs för 3-4000 år sedan, alltså 2-3000 år före vikingatiden, och som inte har utvecklats sedan dess.

Men jag vill ta upp det här (citat från texten):
"Evolutionsbluffen har dränerat människan på sitt oändliga värde, som högt älskad och skapad till Guds avbild med gudomligt genomtänkta syften och mål."

För att detta ska kunna vara trovärdigt MÅSTE du visa att människan HAR ett oändligt värde, OCH är skapad till Guds avbild. Varsågod BEVISA detta påstående.

9 Ingvar Nilsson:

Nej, bevisa i strikt vetenskaplig mening går inte. Man kan inte återupprepa alltings ursprung i t ex ett laboratorier, vare sig vad gäller att försöka bevisa skapelsetro och en Gud bakom allt, eller evolutionen Big Bang osv. Från min sida, är det enkel logik, förutom att jag håller Bibeln för sann, att det måste, helt enkelt, finnas en levande Gud, Makt bakom allt.Det måste finnas liv från början, liv kan bara komma ur liv. Liv, är något som vi inte vet vad det i grunden är för något. Men, jag är säker på att liv måste komma ur liv och inte som evolutionen säger, att liv uppkommit från död materia.
Att vi människor har ett oändlig värde och skapade av Gud till sin egen avbild, finns förstås belagt i Bibeln, som Pelle och Jan kallar för sagoberättelser, förutom det så vill jag ställa en fråga till Er alla. Vad kommer kärlek och empatin ifrån, samvete, moral, tankar och känslor, medvetande, uppfattning om rätt eller fel, bra eller dåligt ifrån, om inte ifrån en högre intelligens för det kan ju inte bildas från död materia, eller? Jag väntar ivrigt på ett bra svar!

10 Christian:

Ingvar,

Du skriver i ditt inlägg här ovan att det

"...är väl dokumenterat att det finns ingenting mer som fått oss att tappa tron evolutionsteorin."

Om det nu verkligen är sant, tycker jag att det är ytterst tråkigt att du själv väljer driver på den här utvecklingen. Det intryck jag får när jag läser ditt inlägg är här ovan är nämligen att jag står inför ett val: antingen måste jag välja mellan ateism och evolutionsteori å ena sidan, eller kristen tro och pseudovetenskap å andra sidan. Det är naturligtvis en fullständigt absurd dikotomi, och att övertyga unga människor om att de måste välja mellan evolutionsläran eller den kristna tron är djupt oansvarigt. Evolutionsläran är och förblir fullt möjlig att förena med kristen tro, Ingvar. Den torgfördes av en kristen, och accepteras idag av ett stort antal kristna människor världen över. När du påstår att den är ett "filosofiskt materialistiskt, ateistiskt ställningstagande" har du helt enkelt bara fel, och du har fel på ett sätt som är otroligt vilseledande.

11 Christian:

Ingvar

Det är litet egendomligt, för övrigt, att det alltid är just bibelns skapelseberättelse som skall inlemmas i skolans biologiundervisning. Varför inte scientologernas eller samernas skapelseberättelser? Det verkar som att du menar att skolan inte bara skall presentera uppenbart ovetenskapliga idéer under biologilektionerna -- den skall dessutom klart och tydligt ta ställning för en specifik religion, och för en väldigt specifik tolkning av första Mosebok dessutom, helt i strid med allt var skollag faktiskt säger om att vetenskapsbaserad och icke-konfessionell undervisning.

12 Ingvar Nilsson:

Nej, jag har aldrig sagt att skapelsetron ska presenteras som det enda rätta, bara det att det också ska presenteras som ett likvärdigt alternativ till evolutionen på biologitimmen. Nu, är evolutionsteorin endast det som hålls för sant och om du ifrågasätter det så blir det svårt att få betyg, är du lärare, med andra åsikter, blir du inte långvarig. Det är långt ifrån det du efterlyser och som jag och efterlyser, nämligen saklighet och neutralitet.

13 Christian:

Ingvar,

Men om du presenterar bibelns skapelseberättelse som ett rimligt alternativ under skolans biologilektioner -- samtidigt som du underlåter att säga någonting om hinduismens, scientologins eller islams skapelseberättelser -- har du ju helt uppenbarligen också tagit ställning för kristendomen i en undervisning som, enligt lag, skall vara icke-konfessionell.

Kristendomen är för övrigt en religiös tro, och har därmed ingenting i en vetenskapligt baserad biologiundervisning att göra. Jag respekterar naturligtvis att du, personligen, håller kristendomen för sann, men visst måste du väl ändå ha någon slags grundläggande respekt för svensk skollag? Och även OM man, i strid mot denna lag, skulle föra in religiös tro som ett rimligt alternativ på skolans biologilektioner, varför skall det då automatiskt vara din personliga, bokstavliga bibeltolkning som får det utrymmet? Varför kristen bokstavstro och inte islam, scientologi eller nordisk asatro?

Kommentera här: