Evolutionsteorin är vår tids största bluff!

Artiklen är publiserad i tidningen världen idag den 3 dec 2018 ochi tidningen Dagen den 10 jan 2019.

 

Evolutionsteorin är vår tids största bluff!

 Jag vill lyfta upp evolutionsteorins ödesdigra konsekvenser som en högprioriterad fråga på Sveriges böneagenda. Evolutionsteorin är inte en bevisad vetenskap, som den framställs i dagens läroböcker, vilka påstår att alla vetenskapsmän är totalt eniga. Evolutionsteorin är ett filosofiskt materialistiskt, ateistiskt ställningstagande av vetenskapsmän som förutsätter att Gud inte finns.

 I skolan får elever, då de är som mest formbara, tidigt lära sig att vi människor har utvecklats från en slemliknande bakterie i urtidens hav. Formade genom naturlagar, slump, mutationer, miljoner år och tillfälligheter. Läroböckerna slår fast att: ”Det enda ändamål som vetenskapen kan urskilja är att överleva för att fortplanta sig.” Att: ”Livet är, i detta perspektiv, bara en bråkig parentes mellan två intigheter (meningslösheter).” Alltså, är livet meningslöst, helt utan värde och plan. Vad värre är, det finns inget behov av frälsning vi är ju endast materia. Evolutionsbluffen har dränerat människan på sitt oändliga värde, som högt älskad och skapad till Guds avbild med gudomligt genomtänkta syften och mål.

Är det undra på att psykisk ohälsa bland barn och ungdom och att användandet av psykofarmaka bland unga ökar dramatiskt. Det gör ont i mig, att barn i tidig ålder, i vetenskapens namn systematiskt övertygas i kursplaner beslutade av Regering och Skolverket att den ateistiska evolutionsteorin endast är den grund som biologiämnet och egentligen all undervisning ska utgå ifrån. Skolverket har gett riktlinjer hur man hanterar ”religiösa elever som inte vill förstå evolutionen”. Elever som tror att Bibeln är sann. Denna avprogrammering pågår och är ett övergrepp på barns inneboende skapelseintuition som vittnar om en Gud som skapat människan, jord och himmel.  Det är väl dokumenterat att det finns ingenting mer som fått oss att tappa tron evolutionsteorin.

Låt oss verka för att den statssanktionerande evolutionsteorin i fortsättningen inte endast ska vara den, som eleverna ska undervisas i som den absolut sanna. Utan att bibelns skapelseberättelse också sakligt presenteras som ett likvärdigt alternativ. Det finns faktiskt en stor mängd vetenskapsmän som anser att den vetenskapliga evidensen stöder en bokstavlig läsning av Bibelns första bok!

Ingvar Nilsson Karlshamn

 

• Kategori: DagbokTaggar: Evolutionsteorin - stor bluff!Kommentarer (8)

Kommentarer:

1 Fredrik:

Tragiskt. Det är inget annat än sorgligt att läsa Ingvars omöjliga slutsatser. De texter som är upptagna i bibeln är inte bara uppdiktade, de var opium åt folket, i synnerhet under europeisk medeltid. Ett bra verktyg att styra befolkningen och befästa våra grundläggande värderingar. Ett gott syfte för vår civilastion, som tyvärr missbrukats och nu är förlegad.

2 Fredrik:

Tragiskt. Det är inget annat än sorgligt att läsa Ingvars omöjliga slutsatser. De texter som är upptagna i bibeln är inte bara uppdiktade, de var opium åt folket, i synnerhet under europeisk medeltid. Ett bra verktyg att styra befolkningen och befästa våra grundläggande värderingar. Ett gott syfte för vår civilastion, som tyvärr missbrukats och nu är förlegad.

3 Fredrik:

Tragiskt. Det är inget annat än sorgligt att läsa Ingvars omöjliga slutsatser. De texter som är upptagna i bibeln är inte bara uppdiktade, de var opium åt folket, i synnerhet under europeisk medeltid. Ett bra verktyg att styra befolkningen och befästa våra grundläggande värderingar. Ett gott syfte för vår civilastion, som tyvärr missbrukats och nu är förlegad.

4 Fredrik:

Tragiskt. Det är inget annat än sorgligt att läsa Ingvars omöjliga slutsatser. De texter som är upptagna i bibeln är inte bara uppdiktade, de var opium åt folket, i synnerhet under europeisk medeltid. Ett bra verktyg att styra befolkningen och befästa våra grundläggande värderingar. Ett gott syfte för vår civilastion, som tyvärr missbrukats och nu är förlegad.

5 Fredrik:

Tyvärr blev det lite stavfel när jag skrev på mobilen...

6 Pelle Lundahl:

Men det du skriver tål att upprepas! Tragiskt att stollar som Ingvar fortfarande tror på sagoböcker.Böcker som till skillnad mot vetenskapen inte revideras någonsin när nya rön framkommer.

7 Jan Blomqvist:

Känns nog väldigt tryggt för lilla Ingvar att tro på sagor när världen upplevs läskig.
Skönt att nya generationer inte behöver tro på sagohistorier för att våga försöka förstå världen och hitta mening.

8 Per E:

Patetiskt att någon kan tro på en text som skrevs för 3-4000 år sedan, alltså 2-3000 år före vikingatiden, och som inte har utvecklats sedan dess.

Men jag vill ta upp det här (citat från texten):
"Evolutionsbluffen har dränerat människan på sitt oändliga värde, som högt älskad och skapad till Guds avbild med gudomligt genomtänkta syften och mål."

För att detta ska kunna vara trovärdigt MÅSTE du visa att människan HAR ett oändligt värde, OCH är skapad till Guds avbild. Varsågod BEVISA detta påstående.

Kommentera här: